เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่า | ศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม | สำหรับผู้ดูแลระบบ

วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.
ให้ทำการ เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อสมัครสมาชิกก่อน
2.
ให้คลิ๊กที่เมนู เข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล
โดยใช้ Username เป็น รหัสนักศึกษา และ Password เป็นตัวเลข 6 ตัวท้ายของรหัสนักศึกษา
 

ข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ระดับปริญญาตรี)
ปีที่เข้าศึกษา
จำนวนข้อมูลของศิษย์เก่า
2541
จำนวน 3 คน
2542
จำนวน 5 คน
2543
จำนวน 0 คน
2544
จำนวน 0 คน
2545
จำนวน 18 คน
2546
จำนวน 17 คน
2547
จำนวน 11 คน
2548
จำนวน 13 คน
2549
จำนวน 8 คน
2550
จำนวน 1 คน
2551
จำนวน 14 คน
2552
จำนวน 17 คน
2553
จำนวน 35 คน
2554
จำนวน 0 คน
2555
จำนวน 0 คน
2556
จำนวน 1 คน
2557
จำนวน 0 คน

ข้อมูลศิษย์เก่า (ระดับปริญญาตรี) ทั้งหมด 150 คน

ข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ระดับปริญญาโท)

หลักสูตร เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปีที่เข้าศึกษา
จำนวนข้อมูลของศิษย์เก่า
2554
จำนวน 2 คน
2555
จำนวน 1 คน
2556
จำนวน 0 คน
2557
จำนวน 0 คน

ข้อมูลศิษย์เก่า (ระดับปริญญาโท) ทั้งหมด 4 คน